De techniek van HDR is ook hier weer een subjectieve keuze van de fotograaf.  Het buiten de kaders denken is wat hij vraagt aan de mensen die er na kijken.